Izjava o dostopnosti

Občina Mühldorf si prizadeva, da so njena spletna mesta dostopna v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč (WZG), kakor je bil spremenjen zaradi izvajanja Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (Uradni list L 327, 2.12.2016, str. 1).

Ta izjava o dostopnosti velja za spletno mesto https://www.tourismus-muehldorf.at/.

Občina Mühldorf si prizadeva uporabljati Smernice za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) 2.1 raven skladnosti AA ali veljavni evropski standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), da bi dosegla dostopnost, ki je čim bolj brez ovir.

Vse spletne vsebine so zasnovane tako, da jih je mogoče brati z bralniki zaslona in podobnimi podpornimi tehnologijami. Strani z vsebino sledijo standardizirani strukturi.

Stanje skladnosti z zahtevami

To spletno mesto je delno združljivo s stopnjo skladnosti AA „Smernic za dostopnost spletnih vsebin – WCAG 2.1“ ali z veljavnim evropskim standardom EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) zaradi naslednjih neskladnosti in/ali izjem.

Neprestano si prizadevamo za dosego cilja dostopnosti.

Vsebina, ki ni dostopna

Spodaj navedena vsebina – v kolikor je uporabljena na spletnem mestu – ni dostopna iz naslednjih razlogov

Nerazumno breme:
Datoteke PDF, videoposnetki in zvočni posnetki ter interaktivni zemljevidi (če se uporabljajo) trenutno niso na voljo v dostopni obliki.

Priprava te izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. septembra 2021. Metoda, uporabljena za pripravo izjave: izvedena samoocena.

Povratne informacije in kontaktni podatki

Stalno si prizadevamo za izboljšanje dostopnosti našega spletnega mesta. Morebitne pomanjkljivosti v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede dostopnosti lahko kadar koli sporočite občini. Elektronski naslov občine Mühldorf: muehldorf@ktn.gde.at

Preverili bomo vaše povpraševanje in vas čim prej kontaktirali.

kontaktirajte

Občina Mühldorf, naslov: Mühldorf 10, 9814 Mühldorf, tel.: +43-4769-2285

Izvršilni postopek

Če ne prejmete zadovoljivega odgovora iz zgoraj navedene kontaktne možnosti, lahko vložite pritožbo pri deželnem uradu za boj proti diskriminaciji. Ustrezne kontaktne podatke najdete tukaj:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/gleichbehandlung/4/3/Seite.1860573.html.

Povezava do obrazca za pritožbo: https://antidiskriminierung.ktn.gv.at/Digitale%20Barrierefreiheit

Če je pritožba upravičena, mora urad za boj proti diskriminaciji pristojnemu deželnemu organu ali pravni osebi podati priporočila za ukrepanje in predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Izjava je bila nazadnje posodobljena 23. 9. 2021.